25. MAREC – MATKA A PATRÓNKA V ZLATÝCH MORAVCIACH

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Kým sa Cirkev pripravuje na Veľkú noc, stretli sme sa s bratmi v Generálnom dome v Marianke na spoločnej modlitbe a bratskom agapé.

Tento deň sme prežili spolu s  Pannou Máriou. Generálny predstavený našej Kongregácie, otec Michał Krysztofowicz, pozval bratov z kláštora zo Zlatých Moraviec na spoločné slávenie a odovzdal im kópiu obrazu Bolestnej Panny Márie Tešiteľky, ktorá je hlavnou patrónkou Kongregácie.

V Bazilike Nanebovzatia Panny Márie v Starej Boleslavi je uctievaná ako patrónka českého ľudu. Pred Jej zázračnou tvárou spoznal Zakladateľ našej Kongregácie Jozef Litomiský cestu svojho povolania a zveril Kongregáciu, ktorú založil, Jej príhovoru a starostlivosti.

Komunita bratov zo Zlatých Moraviec je ďalším domom, ktorý bol obdarený ikonou tak blízkou všetkým tešiteľom.

Zdieľať na: