Povolanie

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
Postulát
„Povolanie sa týka času mladosti, pokiaľ ide o orientáciu a smerovanie, ktoré treba prijať ako odpoveď na pozvanie Boha. Život bol stvorený pre to, aby priniesol ovocie v láske k blížnemu a toto sa vzťahuje na povolanie ku svätosti, ktoré Pán adresuje každému, prostredníctvom jeho vlastnej cesty“.

Pápež František


Rehoľná cesta za tešiteľským povolaním sa začína v postuláte. Tu kandidát robí svoje prvé kroky v rehoľnom živote. Čas postulátu určuje predstavený a trvá zvyčajne od troch mesiacov do jedného roku. Po ukončení prvej etapy formácie, postulant vyjadrí svoju túžbu ďalšieho nasledovania Ježiša, ktoré bude pokračovať noviciátom.
vc01
vc01
Noviciát
„Spolucitiť s Ježišom Kristom, spolucitiť s duchovne a telesne chorými - to je naše sväté povolanie, je to naša svätá povinnosť”.

P. Jozef Litomiský


Noviciát sa stáva domovom, v ktorom sa spoznáva spiritualita Otca Litomiského, história Kongregácie, životopisy spolubratov, svätá liturgia Cirkvi. V noviciáte sa bratia pripravujú, aby odovzdali samých seba ako dar trpiacemu Kristovi. Tento čas prípravy na zloženie prvých sľubov trvá jeden rok.
Juniorát
„Sprevádzať a formovať povolanie znamená prihlásiť sa k remeselnícky tvorivému dielu Krista, ktorý prišiel priniesť radostnú zvesť chudobným, obviazať rany zlomených sŕdc, oznámiť zajatým, že budú prepustení a slepým, že budú vidieť (porov. Lk 4,18). Tak teda odvahu! Kristus nás chce živých!“

Pápež František


Prvé sľuby skladajú bratia na jeden rok a to na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Ak túžia naďalej ísť za Ježišom, obnovujú si tieto sľuby na tri roky. Bratia seminaristi skladajú večné sľuby pred prijatím diakonátu. V deň večných sľubov každý brat dostáva biely plášť spolu s bielou kapucňou, ktoré im majú navonok pripomínať ich životné povolanie.
vc01