Zo života komunity

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
Fotoalbum 1. MÁJ - PRÍBYTOK BOHA S ĽUĎMI
01
04.05.2024

1. MÁJ - PRÍBYTOK BOHA S ĽUĎMI V deň, keď si Cirkev pripomína svätého Jozefa a hodnotu ľudskej práce, sme sa stretli…

Fotoalbum 25. MAREC – MATKA A PATRÓNKA V  ZLATÝCH  MORAVCIACH
02
27.03.2024

25. MAREC – MATKA A PATRÓNKA V ZLATÝCH MORAVCIACH Kým sa Cirkev pripravuje na Veľkú noc, stretli sme sa s bratmi v Generálnom dome…

Fotoalbum 19. marca - Zasvätenie
03
21.03.2024

19. marca - Zasvätenie Na sviatok svätého Jozefa sa všetky naše komunity opäť zverili otcovskej starostlivosti sv. Jozefa. Tento…

Fotoalbum Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2024
04
08.02.2024

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2024 Drahí bratia a sestry!Keď sa náš Boh zjavuje, hovorí o slobode: „Ja som Pán, tvoj…

Fotoalbum 26. JANUÁR - 2 .farský ples v Marianke
05
30.01.2024

26. JANUÁR - 2 .farský ples v Marianke Milí priatelia a známi! 2. farský ples v Marianke n našom exercičnom dome bol nad…

Fotoalbum 26. JANUÁR - Vianočná koleda v Genarálnom dome
06
30.01.2024

26. JANUÁR - Vianočná koleda v Genarálnom dome V piatok popoludní sme v našom Generálnom dome v Marianke uskutočnili požehnanie nášho rehoľného domu.…

Fotoalbum Vianoce 2023 .
07
25.12.2023

Vianoce 2023 . V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento…

Fotoalbum Drahí priatelia
08
25.12.2023

Drahí priatelia

O tešiteľoch

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
„Treba sa podujať na "drinu" znovuzískania neobvyklej šance potešiť Bohočloveka, ktorá nám ľuďom bola daná v Getsemanskej záhrade, a tam sme o ňu aj prišli. Kristus sa trikrát obracia na apoštolov, na troch vyvolených uprostred noci. Odkrýva im celú drámu tej chvíle a prosí:, ,Bdejte so mnou a modlite sa“. Len tento jediný raz prosí Boh o podporu a útechu od ľudí a nedostáva ju. Vyvolení spia!“ – sv. Ján Pavol II.
bratia
Kongregácia bratov Tešiteľov bola povolaná k úlohe znovu získať ľuďmi spred dvetisíc rokov stratenú šancu potešiť Boha, prijať výzvu „Bdejte!“, aby ju premenila na každodennú skutočnosť a tak dohnať stratený čas. Modlitba v Olivovej záhrade sa deje. A hlavne, aj napriek tomu že jeho vyvolený zaspali on stále prosí a dáva nám šancu potešiť ho cez výzvu hlásať slávu jeho mena všetkým národom. Zrodení z večnej Božej lásky patríme do spoločenstva učeníkov, ktorí opustili všetko, aby nasledovali čistého, chudobného a poslušného Ježiša.
Sme spoločenstvo bratov tešiteľov z Gethseman, ktoré povolal k životu páter Jozef Litomiský, na ktorého si jeho spolubratia spomínajú ako na „milého otca“. Nadchlo ho tajomstvo Kristovej modlitby v Getsemanskej záhrade, a preto nám načrtol cestu lásky, ktorá koná zadosťučinenie za hriechy. Toto povolanie nám zanechal ako svoj duchovný testament. Našou odpoveďou na Kristovu túžbu – zostaňte tu a bdejte so mnou – je naša každodenná modlitba pred Najsvätejšou sviatosťou.
Započúvaní do rytmu bitia Božieho srdca vychádzame na periférie sveta, aby sme ako apoštoli prinášali radosť a nádej ľuďom odsunutým na okraj každodenného života. Navštevujeme väznice, nemocnice, hospice a školy, aby sme uponáhľanému svetu pripomenuli, že Ježiš žije!
Môžete finančne podporiť naše fungovanie, keď pošlete finančný dar na účet:
SK85 0900 0000 0051 6201 1098