Laické spoločenstvo tešiteľov a tešiteliek Božského Srdca Ježišovho

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
Laické spoločenstvo sa podieľa na spiritualite Kongregácie sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. Na celoslovenskej úrovni bolo spoločenstvo laikov oficiálne zriadené a schválené Konferenciou biskupov Slovenska v roku 1997. Ich činnosť ale začala skôr, ešte za totalitného režimu.
Ako laici majú vlastný štatút a moderátora na celoslovenskej úrovni aj na regionálnych úrovniach. Sú organizovaní v siedmich regiónoch. Spolu s rehoľnými sestrami tešiteľkami vydávajú časopis Getsemani.
Ich charizma by sa dala zjednodušiť a zhrnúť do slov útecha a zmier. Členovia laického spoločenstva sa každodenne modlia dve určené modlitby a popri tom zachovávajú štvrtkovú hodinku s trpiacim Kristom. Takto si pripomínajú bdenie Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade. Každý štvrtok večer si v čase od ôsmej do polnoci vyhradia individuálnu hodinu pre bdenie a modlitbu. Väčšinou rozjímajú nad Božím slovom o utrpení Pána, modlia sa bolestný ruženec, či spoločné modlitby a rozjímania určené pre tešiteľov.

KONTAKT NA MODERÁTORA
Ing. Jarmila Podhorcová
Železničná 269/33
987 01 Poltár,
mobil: 0911 938 782
vc01