Jubileum

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
sy
sya