Štruktúra vedenia

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
Žijeme v spoločenstvách, ktoré majú miestneho predstaveného a zodpovedajú úlohám a oblastiam pôsobenia, ktoré patria kongregácie. V podstate platí, že každý brat je spoluzodpovedný za plnenie poslania našej kongregácie. Úlohou vedenia je pomôcť bratom, komunitám, provinciám a celej kongregácii vnímať túto zodpovednosť.
Vedenie kongregácie je zostavené podľa princípu kolegiality a subsidiarity:
na úrovni kongregácie: generálna kapitula, generálny predstavený podporovaný svojou radou,
na úrovni provincie a delegatúry: provinciálny predstavený podporovaný svojou radou, provinciálna kapitula,
na úrovni miestnej komunity: predstavený komunity, v niektorých prípadoch podporovaný svojou radou.
Generálnu radu našej Kongregácie tvoria:
o. Michał M. Krysztofowicz CCG - generálny predstavený,
o. Bonifacy M. Jankowiak CCG - I generálny radca, generálny vikár,
o. Ludwik M. Pociask CCG - II generálny radca, generálny ekonóm,
o. Cyryl M. Drzewicki CCG - III generálny radca,
o. Faustyn M. Wesołowski CCG - IV generálny radca, sekretár.
vc01