Zo života komunity

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
Fotoalbum Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2024
01
08.02.2024

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2024 Drahí bratia a sestry!Keď sa náš Boh zjavuje, hovorí o slobode: „Ja som Pán, tvoj…

Fotoalbum 26. JANUÁR - 2 .farský ples v Marianke
02
30.01.2024

26. JANUÁR - 2 .farský ples v Marianke Milí priatelia a známi! 2. farský ples v Marianke n našom exercičnom dome bol nad…

Fotoalbum 26. JANUÁR - Vianočná koleda v Genarálnom dome
03
30.01.2024

26. JANUÁR - Vianočná koleda v Genarálnom dome V piatok popoludní sme v našom Generálnom dome v Marianke uskutočnili požehnanie nášho rehoľného domu.…

Fotoalbum Vianoce 2023 .
04
25.12.2023

Vianoce 2023 . V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento…

Fotoalbum Drahí priatelia
05
25.12.2023

Drahí priatelia

Fotoalbum 2. NOVEMBER - Odpočinutie večné...
06
03.11.2023

2. NOVEMBER - Odpočinutie večné... ,,Odpočinutie večné je odpočívanie v objatí Božej lásky, odpočívanie, ku ktorému nás pozýva Ježiš Kristus.…

Fotoalbum 1. NOVEMBER – VEČER SO SVÄTÝMI V MARIANKE
07
03.11.2023

1. NOVEMBER – VEČER SO SVÄTÝMI V MARIANKE Už po tretíkrát sme v Marianke mali možnosť zažiť večer so svätými. Tentoraz nás sprevádzal…

Fotoalbum 25. SEPTEMBER- BAŇA VEDOMOSTÍ
08
02.10.2023

25. SEPTEMBER- BAŇA VEDOMOSTÍ Po stopách nášho zakladateľa, sa náš spolubrat o. Chryzostom Vadrna vydal do Štátneho archívu v…

O tešiteľoch

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
„Treba sa podujať na "drinu" znovuzískania neobvyklej šance potešiť Bohočloveka, ktorá nám ľuďom bola daná v Getsemanskej záhrade, a tam sme o ňu aj prišli. Kristus sa trikrát obracia na apoštolov, na troch vyvolených uprostred noci. Odkrýva im celú drámu tej chvíle a prosí:, ,Bdejte so mnou a modlite sa“. Len tento jediný raz prosí Boh o podporu a útechu od ľudí a nedostáva ju. Vyvolení spia!“ – sv. Ján Pavol II.
bratia
Kongregácia bratov Tešiteľov bola povolaná k úlohe znovu získať ľuďmi spred dvetisíc rokov stratenú šancu potešiť Boha, prijať výzvu „Bdejte!“, aby ju premenila na každodennú skutočnosť a tak dohnať stratený čas. Modlitba v Olivovej záhrade sa deje. A hlavne, aj napriek tomu že jeho vyvolený zaspali on stále prosí a dáva nám šancu potešiť ho cez výzvu hlásať slávu jeho mena všetkým národom. Zrodení z večnej Božej lásky patríme do spoločenstva učeníkov, ktorí opustili všetko, aby nasledovali čistého, chudobného a poslušného Ježiša.
Sme spoločenstvo bratov tešiteľov z Gethseman, ktoré povolal k životu páter Jozef Litomiský, na ktorého si jeho spolubratia spomínajú ako na „milého otca“. Nadchlo ho tajomstvo Kristovej modlitby v Getsemanskej záhrade, a preto nám načrtol cestu lásky, ktorá koná zadosťučinenie za hriechy. Toto povolanie nám zanechal ako svoj duchovný testament. Našou odpoveďou na Kristovu túžbu – zostaňte tu a bdejte so mnou – je naša každodenná modlitba pred Najsvätejšou sviatosťou.
Započúvaní do rytmu bitia Božieho srdca vychádzame na periférie sveta, aby sme ako apoštoli prinášali radosť a nádej ľuďom odsunutým na okraj každodenného života. Navštevujeme väznice, nemocnice, hospice a školy, aby sme uponáhľanému svetu pripomenuli, že Ježiš žije!
Môžete finančne podporiť naše fungovanie, keď pošlete finančný dar na účet:
SK85 0900 0000 0051 6201 1098