Zo života komunity

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
01
02.10.2023

25. SEPTEMBER- BAŇA VEDOMOSTÍ Po stopách nášho zakladateľa, sa náš spolubrat o. Chryzostom Vadrna vydal do Štátneho archívu v…

02
18.09.2023

15. SEPTEMBER – POD VEDENÍM MATKY Dnes je v našej Kongregácii veľká radosť!  Na slávnosť patrocínia  našej komunity -  Bolestnej Panny…

03
18.09.2023

16. SEPTEMBER – FARSKÝ PIKNIK Sobotné popoludnie sa záhrada nášho exercičného domu v Marianke zaplnila hojnou prítomnosťou našich priateľov, farníkov…

04
11.09.2023

9. septembra -Ukončenie diecéznej fázy procesu blahorečenia Božej služobnice Matky Rózy Vůjtěchovej Dňa 9. 9. 2023, sa konala v materskom dome Kongregácie sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho…

05
11.09.2023

8. – 10. september – OSLAVOVALI SME NARODENINY September je pre našich bratov pôsobiacich v generálnom dome v Marianke intenzívnym obdobím. Táto aktivita…

06
28.08.2023

21.-26. AUGUSTA - PRI SRDCI JEŽIŠOVOM Končiaci sa mesiac bol pre nás príležitosťou na bratské stretnutie a prežitie každoročných duchovných cvičení…

07
28.08.2023

21.-23. AUGUSTA – Celoslovenské stretnutie LST BSJ 2023 Členovia Laického Spoločenstva Tešiteľov a Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho sa stretli na svojich každoročných duchovných…

08
28.08.2023

24. AUGUSTA - PAMÄŤ A ODVAHA Využijúc príležitosť stretnúť sa v širšom kruhu bratov, nás vo štvrtok napoludnie navštívil otec generál…

09
28.08.2023

25. AUGUSTA - SPOMÍNAME NA OTCA JÁNA Presne pred 50 rokmi odišiel k Pánovi spoluzakladateľ našej Kongregácie o. Ján Polakovič. Počas pohrebného…

10
28.08.2023

Ešte pár vspomienok z júna :) V dňoch 22.6.-24.6. 2023 sa uskutočnili v Marianke duchovne cvicenia členov Laického Spoločenstva Tesitelov a…

11
28.08.2023

Kalendár na rok 2024 Bratia tešitelia pripravili nový kalendár na rok 2024. Kúpou kalendára  je možné podporiť rozvoj pútnického miesta…

12
21.08.2023

20. august - Matka Rosa v Zlatých Moravciach V nedeľu 20. augusta navštívila náš kláštor v Zlatých Moravciach sestra Františka Sebíňova. Predstavila nám…

O tešiteľoch

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
„Treba sa podujať na "drinu" znovuzískania neobvyklej šance potešiť Bohočloveka, ktorá nám ľuďom bola daná v Getsemanskej záhrade, a tam sme o ňu aj prišli. Kristus sa trikrát obracia na apoštolov, na troch vyvolených uprostred noci. Odkrýva im celú drámu tej chvíle a prosí:, ,Bdejte so mnou a modlite sa“. Len tento jediný raz prosí Boh o podporu a útechu od ľudí a nedostáva ju. Vyvolení spia!“ – sv. Ján Pavol II.
bratia
Kongregácia bratov Tešiteľov bola povolaná k úlohe znovu získať ľuďmi spred dvetisíc rokov stratenú šancu potešiť Boha, prijať výzvu „Bdejte!“, aby ju premenila na každodennú skutočnosť a tak dohnať stratený čas. Modlitba v Olivovej záhrade sa deje. A hlavne, aj napriek tomu že jeho vyvolený zaspali on stále prosí a dáva nám šancu potešiť ho cez výzvu hlásať slávu jeho mena všetkým národom. Zrodení z večnej Božej lásky patríme do spoločenstva učeníkov, ktorí opustili všetko, aby nasledovali čistého, chudobného a poslušného Ježiša.
Sme spoločenstvo bratov tešiteľov z Gethseman, ktoré povolal k životu páter Jozef Litomiský, na ktorého si jeho spolubratia spomínajú ako na „milého otca“. Nadchlo ho tajomstvo Kristovej modlitby v Getsemanskej záhrade, a preto nám načrtol cestu lásky, ktorá koná zadosťučinenie za hriechy. Toto povolanie nám zanechal ako svoj duchovný testament. Našou odpoveďou na Kristovu túžbu – zostaňte tu a bdejte so mnou – je naša každodenná modlitba pred Najsvätejšou sviatosťou.
Započúvaní do rytmu bitia Božieho srdca vychádzame na periférie sveta, aby sme ako apoštoli prinášali radosť a nádej ľuďom odsunutým na okraj každodenného života. Navštevujeme väznice, nemocnice, hospice a školy, aby sme uponáhľanému svetu pripomenuli, že Ježiš žije!
Môžete finančne podporiť naše fungovanie, keď pošlete finančný dar na účet:
SK85 0900 0000 0051 6201 1098