Zo života komunity

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
01
03.11.2023

2. NOVEMBER - Odpočinutie večné... ,,Odpočinutie večné je odpočívanie v objatí Božej lásky, odpočívanie, ku ktorému nás pozýva Ježiš Kristus.…

02
03.11.2023

1. NOVEMBER – VEČER SO SVÄTÝMI V MARIANKE Už po tretíkrát sme v Marianke mali možnosť zažiť večer so svätými. Tentoraz nás sprevádzal…

03
02.10.2023

25. SEPTEMBER- BAŇA VEDOMOSTÍ Po stopách nášho zakladateľa, sa náš spolubrat o. Chryzostom Vadrna vydal do Štátneho archívu v…

04
18.09.2023

15. SEPTEMBER – POD VEDENÍM MATKY Dnes je v našej Kongregácii veľká radosť!  Na slávnosť patrocínia  našej komunity -  Bolestnej Panny…

05
18.09.2023

16. SEPTEMBER – FARSKÝ PIKNIK Sobotné popoludnie sa záhrada nášho exercičného domu v Marianke zaplnila hojnou prítomnosťou našich priateľov, farníkov…

06
11.09.2023

9. septembra -Ukončenie diecéznej fázy procesu blahorečenia Božej služobnice Matky Rózy Vůjtěchovej Dňa 9. 9. 2023, sa konala v materskom dome Kongregácie sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho…

07
11.09.2023

8. – 10. september – OSLAVOVALI SME NARODENINY September je pre našich bratov pôsobiacich v generálnom dome v Marianke intenzívnym obdobím. Táto aktivita…

08
28.08.2023

21.-26. AUGUSTA - PRI SRDCI JEŽIŠOVOM Končiaci sa mesiac bol pre nás príležitosťou na bratské stretnutie a prežitie každoročných duchovných cvičení…

O tešiteľoch

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
„Treba sa podujať na "drinu" znovuzískania neobvyklej šance potešiť Bohočloveka, ktorá nám ľuďom bola daná v Getsemanskej záhrade, a tam sme o ňu aj prišli. Kristus sa trikrát obracia na apoštolov, na troch vyvolených uprostred noci. Odkrýva im celú drámu tej chvíle a prosí:, ,Bdejte so mnou a modlite sa“. Len tento jediný raz prosí Boh o podporu a útechu od ľudí a nedostáva ju. Vyvolení spia!“ – sv. Ján Pavol II.
bratia
Kongregácia bratov Tešiteľov bola povolaná k úlohe znovu získať ľuďmi spred dvetisíc rokov stratenú šancu potešiť Boha, prijať výzvu „Bdejte!“, aby ju premenila na každodennú skutočnosť a tak dohnať stratený čas. Modlitba v Olivovej záhrade sa deje. A hlavne, aj napriek tomu že jeho vyvolený zaspali on stále prosí a dáva nám šancu potešiť ho cez výzvu hlásať slávu jeho mena všetkým národom. Zrodení z večnej Božej lásky patríme do spoločenstva učeníkov, ktorí opustili všetko, aby nasledovali čistého, chudobného a poslušného Ježiša.
Sme spoločenstvo bratov tešiteľov z Gethseman, ktoré povolal k životu páter Jozef Litomiský, na ktorého si jeho spolubratia spomínajú ako na „milého otca“. Nadchlo ho tajomstvo Kristovej modlitby v Getsemanskej záhrade, a preto nám načrtol cestu lásky, ktorá koná zadosťučinenie za hriechy. Toto povolanie nám zanechal ako svoj duchovný testament. Našou odpoveďou na Kristovu túžbu – zostaňte tu a bdejte so mnou – je naša každodenná modlitba pred Najsvätejšou sviatosťou.
Započúvaní do rytmu bitia Božieho srdca vychádzame na periférie sveta, aby sme ako apoštoli prinášali radosť a nádej ľuďom odsunutým na okraj každodenného života. Navštevujeme väznice, nemocnice, hospice a školy, aby sme uponáhľanému svetu pripomenuli, že Ježiš žije!
Môžete finančne podporiť naše fungovanie, keď pošlete finančný dar na účet:
SK85 0900 0000 0051 6201 1098