Kongregácia sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
Kongregáciu sestier Tešiteliek BSJ založila Matka Róza Vůjtechová spolu s brnianskym biskupom Pavlom Huynom. Spolupracovníkom Matky Rózy pri zakladaní kongregácie bol aj páter Bernard Šústek – augustinián, ktorý jej pomáhal napísať pre sestry stanovy. Kongregácia bola schválená pápežom Benediktom XV. roku 1915. 30. januára 1969 dostala kongregácia od pápeža Pavla VI. „Decretum laudis“ a stala sa kongregáciou pápežského práva.

KONTAKT
Kongregácia sestier Tešiteliek BSJ,
Krajinská cesta 22,
821 07 Bratislava,
02/ 43 294 803
Sestry tešiteľky