Modlitba za vyprosenie milostí na orodovanie Pátra Jozefa Litomiského

bratia
Všemohúci Bože, vo svojej dobrote obdaril si svojho služobníka kňaza Jozefa Litomiského mimoriadnou úctou k utrpeniu tvojho Syna Ježiša Krista v Getsemanskej záhrade a úprimnou láskou k chorým, najmä zomierajúcim. Ďakujeme ti za dar jeho života, za príklad jeho horlivej modlitby, a za hrdinské znášanie prenasledovania pre Ježišovo meno. Pane, ak je to tvoja vôľa, osláv pátra Jána Jozefa a na jeho príhovor vypočuj túto moju prosbu… Daj, aby sme tohto tvojho služobníka čím skôr mohli uctievať na oltári medzi tvojimi svätými.
Amen.
Otčenáš…, Zdravas‘, Mária…, Sláva Otcu…
Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, Bratislavský arcibiskup - metropolita. dňa 22. marca 2010 Nr. 1045/2010 Ak na základe tejto príhovornej modlitby hola vyslyšaná vaša prosba či ste získali milosť, prosím informujte nás o tom na adrese: Kongragácia bratov Tešileľov Nám. 4. apríla 2/20 900 33 MARIANKA