Knižná ponuka

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
Všetkým, ktorých zaujíma osobnosť Zakladateľa našej Kongregácie Otca Jozefa Litomiského alebo spiritualita našej rehoľnej rodiny, ponúkame nižšie uvedené publikácie vydané našimi bratmi. Ponúkanú literatúru možno získať priamo v generálnom dome, alebo na adrese:
GENERALÁT KONGREGÁCIE BRATOV TEŠITEĽOV Z GETHSEMAN
Námestie 4 apríla č. 20
900 33 Marianka
Slovensko
02 / 65 93 52 26

kniha06
,,Vzdali sa všetkého“
P. Ján a p. Labre tešitelia Božského Srdca Ježišovho v dejinách kongregácie sa zapísali ako vzory vernosti svojmu povolaniu, za ktorú zaplatili prenasledovaním a nepochopením zo strany sveta i od najbližších. Takto sa môžu stať inšpiráciou pre mnohých v každodennom zápase za vernosť vlastnému povolaniu. Ich životy – bez ohľadu na čas, okolnosti, v ktorých žili, bez ohľadu na to, čo urobili alebo zanechali – sú „zapísané“ medzi Piatkom utrpenia Pána a Nedeľou Pánovho zmŕtvychvstania. Preto dúfam, že toto malé dielo bude pre tých, ktorí ho zoberú do ruky, ako kompas života ukazujúci cestu k dosiahnutiu svätosti, čoho príkladom sú Ján a Labre.

Michał M. Krysztofowicz CCG

kniha01
,,Tešiteľská Krížová Cesta“
Predstavujeme vám úvahy Tešiteľskej Krížovej Cesty, ktorú sme mali možnosť zažiť v Šaštíne pod nežným pohľadom našej Bolestnej Matky, na pozvanie Spoločenstva Modlitby za kňazov. Tieto texty predstavujú “duchovnosť vynáhrady” našich rehoľných Kongregácií – Sestier Tešiteliek a Bratov Tešiteľov – pozývame Ťa v modlitbe do jej poznania.

Michał M. Krysztofowicz CCG

kniha01
„Božia pochodeň“
kniha02
„Rok s tešiteľmi“
kniha04
„Novéna na príhovor Otca Jozefa Litomiského“
kniha05
V zemi zvanej Tál…