Zo života komunity

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
01
18.04.2023

13. apríla – Spoločné vďakyvzdávanie Vo štvrtok sme sa zišli v provinciálnom dome našej Kongregácie vo Wloclawku. Príležitosťou, ktorá spojila…

02
08.04.2023

Krížová cesta v Marianke „Nemajme strach meditovať kríž ako pamätník porážky, neúspechu. Pavol, keď uvažuje nad tajomstvom Ježiša Krista,…

03
08.04.2023

Veľký piatok v Marianke ,,Ježiš na kríži nám dal nielen príklad lásky darujúcej sa až do krajnosti; zaslúžil nám…

04
08.04.2023

Božie hroby v našich kláštoroch Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta,…

05
08.04.2023

ZELENÝ ŠTVRTOK v Zlatých Moravciach „Gestá hovoria viac než obrazy a slová. Gestá... V tomto Božom slove, ktoré sme čítali sú prítomné…

06
07.04.2023

Veľká Noc 2023 Do nepreniknuteľnej temnoty smrti Ježiš vstúpil ako svetlo – noc sa stala žiarivá ako deň a temnoty…

07
07.04.2023

Zelený štvrtok v Marianke Svätá omša na pamiatku Pánovej večere. Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto…

08
23.03.2023

19. MARCA - SVÄTÝ JOZEF U TEŠITEĽOV V nedeľu popoludní sme sa zišli vo svätyni mučeníctva blahoslaveného otca Juraja Popieluška vo Włocławku.…

09
23.03.2023

20. marca - Zasvätenie Na sviatok svätého Jozefa sa všetky naše komunity opäť zverili otcovskej starostlivosti sv. Jozefa. Tento…