26. JANUÁR - Vianočná koleda v Genarálnom dome

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

V piatok popoludní sme v našom Generálnom dome v Marianke uskutočnili požehnanie nášho rehoľného domu. Na spoločnej modlitbe sme sa zišli v kaplnke, kde sme sa modlili za dar Božieho požehnania pre naše spoločenstvo. Modlitbu viedol páter Faustín Wesołowski - predstavený nášho domáceho spoločenstva.

So spevom kolied, kadidlom a svätenou vodou sme navštívili všetky kúty domu – kancelárie i múzeum, miesta, kde prijímame hostí i tie, kde sa stretávajú veriaci našej farnosti, ako aj naše izby, kde pracujeme a odpočívame.

Po spoločnej modlitbe sme sa stretli v kláštornom refektári na spoločnom agapé.

Zdieľať na: