2. NOVEMBER - Odpočinutie večné...

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

,,Odpočinutie večné je odpočívanie v objatí Božej lásky, odpočívanie, ku ktorému nás pozýva Ježiš Kristus. Vyprosujeme to aj našim zosnulým. Akým spôsobom? Predovšetkým modlitbou, obetou svätej omše a svätého prijímania. Tiež konaním dobrých skutkov i sebazapieraní a v tieto dni aj úplnými odpustkami.

 Nesmieme ale zabudnúť ani na seba. S dôverou v Boha máme hľadieť na smrť a kráčať jej v ústrety. Každý deň na zemi treba prežiť naplno a s radosťou. Treba sa zbaviť strachu z neznámej, ale nevyhnutnej smrti. Treba si uvedomiť, že je to vkročenie do Božieho pokoja v objatí Božej lásky. Aj nám má k tomu dopomáhať modlitba, správny kresťanský život a konanie dobra".

 

brat Humbert Ondrej Virdzek, OP

Zdieľať na: