1. NOVEMBER – VEČER SO SVÄTÝMI V MARIANKE

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Už po tretíkrát sme v Marianke mali možnosť zažiť večer so svätými. Tentoraz nás sprevádzal bl. Títus Zeman. Na pozvanie generálneho predstaveného otca Michała Krysztofowicza sme hostili dona Jozefa Slivoňa, postulátora procesu blahorečenia saleziánskeho mučeníka.

Don Jozef predsedal slávnostnej Eucharistii a počas homílie sa zameral na štyri témy, ktoré nám predstavili postavu jeho blahoslaveného spolubrata: existuje svätosť – pôsobenie Ducha Svätého v našom živote; ako tento Duch pôsobil v živote blahoslaveného Títusa a čo to znamená dať svoj život za Pána. Poslednou myšlienkou dona Jozefa bolo podeliť sa so svojou túžbou – ktorú si z celého srdca želáme – založiť v blízkej budúcnosti centrum, ktoré pomôže mladým ľuďom rozpoznať ich povolanie.

Po svätej omši sme sa pomodlili Litánie ku všetkým svätým a uctili si relikvie blahoslaveného mučeníka.

Zdieľať na: