25. SEPTEMBER- BAŇA VEDOMOSTÍ

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Po stopách nášho zakladateľa, sa náš spolubrat o. Chryzostom Vadrna vydal do Štátneho archívu v Prahe. Stal sa pre nás baňou vedomostí a nových informácií o našich spolubratoch, ich živote, povolaní a cestách utrpenia, ktorou si prešli po roku 1950 v čase potláčania zasväteného života vo vtedajšom Československu. Archív generálneho domu bol obohatený o nové fotografie a dokumenty, ktoré nám pomáhajú znovuobjaviť život a históriu nášho malého, ale jedinečného spoločenstva. Zároveň je to pre nás ďalší krok v zhromažďovaní informácií, ktoré nám pomôžu pripraviť pôdu pre proces blahorečenia nášho zakladateľa, otca Jozefa Litomiského.

Zdieľať na: