15. SEPTEMBER – POD VEDENÍM MATKY

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Dnes je v našej Kongregácii veľká radosť!  Na slávnosť patrocínia  našej komunity -  Bolestnej Panny Márie Tešiteľky,  začal náš postulant Peter ďalšiu etapu rehoľnej formácie - noviciát.

Nastávajúci rok bude vo Włocławku pod vedením otca Bonifáca prežívať čas intenzívneho prežívania Evanjelia, zapojí sa do modlitby a práce v komunite, a štúdiom histórie, spirituality a zvykov sa pripraví na prijatie tešiteľského habitu a vyberie si cestu zasvätenia.

Okrem toho jeden z našich bratov, Rafał Kubeł, obnovil svoje rehoľné sľuby na ďalšie dva roky do rúk otca provinciála.

Zahŕňame našich najmladších bratov do modlitby a ďakujeme Bohu za dar ich povolania.

Zdieľať na: