8. – 10. september – OSLAVOVALI SME NARODENINY

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

September je pre našich bratov pôsobiacich v generálnom dome v Marianke intenzívnym obdobím. Táto aktivita súvisí s farským odpustom sláveným v tomto čase na počesť Narodenia Panny Márie.

Ako každý rok bol program bohatý a každý si mohol vybrať niečo pre seba – mladí, starší aj rodiny. Čas bol aj na adoračnú modlitbu a liturgiu sv. Jána Zlatoústeho, modlitbu ruženca, mariánske katechézy a občerstvenie, ktoré pripravili naše dámy z farskej Charity.

Ústredným bodom tohtoročných osláv bola nedeľná Eucharistia, ktorú celebroval biskup Mons. Jozef Haľko, slávená pri Lurdskej jaskyni, na ktorej bol prítomný veľký počet pútnikov.

Popoludňajší program ukončilo požehnanie pútnikov po spoločnom zaspievaní Loretánskych litánií.

Zdieľať na: