9. septembra -Ukončenie diecéznej fázy procesu blahorečenia Božej služobnice Matky Rózy Vůjtěchovej

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Dňa 9. 9. 2023, sa konala v materskom dome Kongregácie sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho v Rajhrade, slávnosť Ukončenia diecéznej fázy procesu blahorečenia Božej služobnice Matky Rózy Vůjtěchovej – Zakladateľky Kongregácie.
Slávnosť sa začala uctením pamiatky Matky Rózy na Rajhradskom cintoríne, nasledovala ďakovná svätá omša, hlavným celebrantom bol Mons. Karol Orlita – súdny vikár v Brne, a následne bola Verejná záverečná ceremónia, ktorej predsedal J. E. Mons. Pavel Konzbul – brnenský biskup. Táto ceremónia bola spojená so záverečnými prísahami, verejným zapečatením dokumentov určených Kongregáciou pre kauzy svätých, a ich prevezením do Ríma. Diecéznu fázu blahorečenia Matky Rózy otvoril 30. 11. 2019 v Rajhrade Mons. Vojtech Cikrle brnenský biskup.

(za:tesitelky.eu)

Zdieľať na: