25. AUGUSTA - SPOMÍNAME NA OTCA JÁNA

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Presne pred 50 rokmi odišiel k Pánovi spoluzakladateľ našej Kongregácie o. Ján Polakovič. Počas pohrebného obradu si vtedy zhromaždení veriaci vypočuli z úst vtedajšieho provinciála Tešiteľovhy o. Tomáša Ivaka nasledujúce slová: "V našom zosnulom spolubratovi stráca Svätá Cirkev dobrého, horlivého, obetavého kňaza, veľkého ctiteľa Najsvätejšej sviatosti, muža modlitby a obety, príkladného ctiteľa Najsvätejšieho Srdca a verného syna Božej Matky."

"Cirkev stratila takého dobrého kňaza, ale nebo získalo nového orodovníka," povedal počas slávnostnej svätej omše generálny predstavený našej Kongregácie o. Michael Krysztofowicz, ktorý upriamil pozornosť na tri aspekty života o. Jána, z ktorých môžu čerpať ľudia každý deň: adorácia, utrpenie a vernosť.

Piatkový večer nám poskytol príležitosť vyjadriť vďačnosť dobrému Pánovi za 100. výročie rehoľného povolania o. Polakoviča a 50. výročie jeho odchodu do večnosti počas eucharistie v Kostole Panny Márie Pomocnice veriacich v Bratislave - Rači. Na liturgii sa zúčastnili bratia našej kongregácie pôsobiaci v Poľsku a na Slovensku, sestry Tešiteľky, členovia III. rádu našej Kongregácie Tešiteľov, početní členovia najbližšej rodiny otca Jána a tí, ktorí sa s ním osobne stretli počas jeho života.

Po eucharistii sa jej členovia išli pomodliť Korunku k Božiemu milosrdenstvu, ktorá bola prednesená pri hrobe otca Jána. Položili sme na hrob sviece a kvety ako symbol vďaky za jeho život a v miestnom kostole bola osadená pamätná tabuľa, ktorú počas svätej omše posvätil náš otec generál, ako trvalú spomienku na jeho osobu.

Zdieľať na: