24. AUGUSTA - PAMÄŤ A ODVAHA

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Využijúc príležitosť stretnúť sa v širšom kruhu bratov, nás vo štvrtok napoludnie navštívil otec generál Michal Krysztofowicz. V kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sme sa stretli pri eucharistickom stole, kde nás Božím slovom nasýtil o. Wiesław. Upozornil nás na dve dôležité veci v živote povolania, a to pamäť a odvahu. Tieto dva piliere budujú naše rehoľné zasvätenie. Spomienka na minulé generácie a udalosti, dobré i bolestné, by nás mali otvárať novým, doteraz nepoznaným veciam. Tieto slová boli súčasťou požehnania pamätnej izby venovanej zakladateľovi našej kongregácie Jozefovi Litomiskému otcom Michalom.

Zdieľať na: