21.-23. AUGUSTA – Celoslovenské stretnutie LST BSJ 2023

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Členovia Laického Spoločenstva Tešiteľov a Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho sa stretli na svojich každoročných duchovných cvičeniach v Badine pod vedením nášho spolubrata P. Tomaša Prajzendanaca. Tento rok sa Spoločenstvo rozšírilo o dve kandidátky, ktoré sa rozhodli žiť tešiteľskou spiritualitou.

Zdieľať na: