21.-26. AUGUSTA - PRI SRDCI JEŽIŠOVOM

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Končiaci sa mesiac bol pre nás príležitosťou na bratské stretnutie a prežitie každoročných duchovných cvičení v našej kongregácii. Miestom rozjímania a ticha sa stal kláštor  spolubratov v Zlatých Moravciach. Páter Wieslaw Pietrzak z Spoločnosťi kňazov Srdca Ježišovho - Dehoniánov, bol naším sprievodcom témou pokánia a prehĺbenia spirituality srdca.

Zdieľať na: