16. júna - Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa konala slávnostná hodová svätá omša v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Zlatých Moravciach. Svätú omšu celebroval ThLic. Anton Ďatelinka, PhD. Spolu s ním koncelebroval páter Tomáš, rektor kostola.

Na konci svätej omše nasledovala krátka pobožnosť pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou, spojená s litániami k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a procesiou okolo kostola. Po bohoslužbe bolo pre hostí pripravené posedenie s občerstvením v kláštornej čajovni.

foto: Monika Klučiarová

Zdieľať na: