6. JÚN - deň Otcov (II)

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

V radosti z toho, že si pripomíname deň narodenia nášho zakladateľa pre nebo, sme sa v našej svätyni v generálnom dome modlili za blahorečenie nášho zakladateľa. Slávnostnej eucharistii predsedal otec generál Michał Krysztofowicz, kým otec Faustyn Wesołowski, predstavený miestnej komunity, predniesol spomienkové slovo na postavu nášho milovaného otca. Tento deň bol časom jednoty všetkých bratov, a to nielen prostredníctvom modlitieb novény prednášaných v našich tešiteľských kláštoroch, ale predovšetkým prostredníctvom Eucharistie slávenej na ten istý úmysel.

Zdieľať na: