6. JÚN - Otcov deň (I)

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Šiesty júnový deň je pre nás bratov Tešiteľov každoročne chvíľou, keď sa snažíme na chvíľu zastaviť a pripomenúť si osobu a život nášho zakladateľa, otca Jozefa Litomiského. Je to akýsi náš kongregačný Deň otcov. Je to preto, lebo práve 6. júna 1956 vo veku 68 rokov odišiel k Pánovi.
Otcom ho nazývame preto, lebo napriek svojej skromnosti a tichosti dokázal verne a odvážne načúvať Božím vnuknutiam a uvádzať ich do praxe. Nazývame ho tak preto, lebo práve tohto mladého chlapca, plného túžby a životného elánu, Boh povolal, aby dal život novej Kongregácii, dnes známej ako Bratia Tešitelia z Gethsemán, alebo jednoducho My! Je naším Otcom, pretože celý svoj život prežil v LÁSKE. Milujúc takto svojich duchovných synov, ktorí, keď o ňom hovorili, ho vždy označovali za milého otca.
Zdá sa, že v prípade nášho zakladateľa povolanie rástlo spolu s ním a dávalo o sebe vedieť čoraz viac, ako sa prehlboval jeho vzťah s Bohom. Napriek úsiliu, ktoré už vynaložil, keď začal študovať v pražskom seminári, nenašiel vnútorný pokoj, túžil po "niečom viac".
Rozoznávajúc Božiu vôľu, 2. marca 1922 založil vo Viedni prvú komunitu novej kongregácie, ktorá zotrvávala v modlitbe pred eucharistickou tvárou Pána a prenikala hrôzu jeho umierania v tých najopustenejších. 
Žil ticho a zomrel pokojne, sotva sa sťažoval na svoju chorobu a nesmierne bolesti, ktoré ho sprevádzali v posledných týždňoch, ak nie mesiacoch jeho života.
Zomrel vo večerných hodinách (presnejšie o 21.15 hod.) 
6. júna, v stredu - na deň svätého Jozefa v oktáve Božieho Tela. Na tento deň sme sa v našich kláštoroch duchovne pripravovali a na príhovor nášho otca sme sa modlili novénu.
Takže všetko najlepšie, otec Jozef, pri príležitosti 67. výročia tvojho narodenia do neba! Prihováraj sa za nás, svojich synov, pros dobrého Boha, aby sme vedeli žiť dôstojne svoje povolanie....

Zdieľať na: