4. Jún - v rodine nebeského Otca

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Začiatkom júna sme v Marianke tradične slávili sviatok ku cti Najsvätejšej Trojice. Na pozvanie otca generála tohtoročnej sv. omši na odpustovej slávnosti predsedal nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Vo svojej homílii zdôraznil, že tajomstvo Najsvätejšej Trojice charakterizujú dve slová: jednota a láska. 
Na slávnosti sa zúčastnilo veľké množstvo veriacich, medzi nimi aj prvoprijímajúce deti z farnosti Záhorská Bystrica spolu so svojim kňazom Ľudovítom Pokojným a Milosrdnými sestrami Svätého kríža.
Po spoločnom obede otec biskup navštívil naše tešiteľské múzeum, kde sa oboznámil s históriou našej kongregácie, ako aj s tešiteľskou charizmou.

Zdieľať na: