13. apríla – Spoločné vďakyvzdávanie

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Vo štvrtok sme sa zišli v provinciálnom dome našej Kongregácie vo Wloclawku. Príležitosťou, ktorá spojila bratov zo všetkých našich rehoľných komunít, bolo poďakovanie, ktoré sme chceli vyjadriť dobrému Pánovi za uplynulý jubilejný rok stého výročia založenia našej Kongregácie.

Našej spoločnej modlitbe predsedal Włocławský biskup Krzysztof Wętkowski. Vo svojej homílii upriamil našu pozornosť na skutočnosť, "že je to sám Kristus, ktorý sa dnes pre nás stáva Tešiteľom. Táto útecha sa realizuje prijatím Božieho pokoja a darov Ducha Svätého. Okrem toho tešiteľská charizma , tak silne vyjadrená v prvom čítaní, sa prejavuje v službe chudobným a v ohlasovaní obrátenia hriešnikom, ktoré už viac ako 25 rokov vykonávate v neďalekej väznici".

Po slávnostnej svätej omši, ktorá spojila všetky udalosti jubilejného roka, sme sa odobrali do refektára, na spoločné agapé. Počas neho otec generál Michal Krysztofowicz pozval všetkých bratov na slávnosť do Bratislavy, aby sa poďakovali za storočnicu rehoľných sľubov a 50. výročie odchodu do domu otca Jána Polakoviča, spoluzakladateľa našej Kongregácie. Všetci bratia spolu s biskupom dostali životopisy o. Jána a o. Labreho. Okrem toho predstavení domov, ako trvalé ovocie jubilea, dostali omšový formulár O Ježišovi Kristovi modliacom sa v Getsemanskej záhrade.

Nech je Boh oslávený za dar charizmy útechy, za minulú i súčasnú generáciu bratov, ktorí realizujú duchovný testament zanechaný zakladateľom, aby robili "všetko pre útechu Božského Srdca Ježišovho".

Zdieľať na: