Krížová cesta v Marianke

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

„Nemajme strach meditovať kríž ako pamätník porážky, neúspechu. Pavol, keď uvažuje nad tajomstvom Ježiša Krista, nám hovorí silné veci, hovorí nám, že Ježiš vyprázdnil seba samého, zničil seba samého, stal sa hriechom až do krajnosti, prijal všetok náš hriech, všetky hriechy sveta, bol „handrou“, odsúdencom. Pavol nemal strach ukázať túto porážku a aj toto môže dať trochu svetla našim ťažkým chvíľam, našim chvíľam porážok, no kríž je tiež pre nás kresťanov znamením víťazstva.“

Pápež František

Zdieľať na: