Veľká Noc 2023

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Do nepreniknuteľnej temnoty smrti Ježiš vstúpil ako svetlo – noc sa stala žiarivá ako deň a temnoty sa stali svetlom. Preto Cirkev právom môže považovať slovo vďaky a dôvery ako slovo Vzkrieseného, ktorým sa obracia na svojho Otca: „Áno, uskutočnil som cestu do najhlbších hĺbok zeme, do priepasti smrti a priniesol som tam svetlo; a teraz som vzkriesený a stále ma držia tvoje ruky.“ Avšak tieto slová Vzkrieseného voči svojmu Otcovi sa stali aj slovami, ktorými sa Pán obracia na nás: „Vstal som z mŕtvych a teraz som stále s tebou“, hovorí aj každému z nás. Moja ruka ťa vedie. Kamkoľvek by si mohol padnúť, spadneš do mojich rúk. Som prítomný dokonca aj pri bráne smrti. Aj tam, kam ťa nikto nemôže sprevádzať a kam si nemôžeš vziať nič so sebou, tam ťa čakám ja a aj pre teba premieňam temnoty na svetlo.

Benedikt XVI.

Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia, šťastia a lásky Vám praje

v mene bratov tešiteľov z Gethseman

p. Michal M. Krysztofowicz CCG

Generálny predstavený 

Zdieľať na: