19. MARCA - SVÄTÝ JOZEF U TEŠITEĽOV

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

    V nedeľu popoludní sme sa zišli vo svätyni mučeníctva blahoslaveného otca Juraja Popieluška vo Włocławku. V tento deň bola počas slávnostnej sv. omše, ktorej predsedal náš otec generál Michał Krysztofowicz, požehnaná nová vitráž svätého Jozefa Víťaza nad pekelnými duchmi. Vitráž bola vyrobená v neďalekej dielni manželov Bednarských, ktorí sa tiež zúčastnili na tejto významnej udalosti. Medzi pozvanými hosťami nechýbal páter Dr. kanonik Piotr Sierzchała - diecézny správca pamiatok, priatelia našej Kongregácie a dobrodinci, vďaka ktorým sa mohol projekt zrealizovať, ako aj naši spolubratia, ktorí na dnešnú slávnosť prišli z Generálneho domu v Marianke. Na slávnosti boli prítomní aj bratia, ktorí slúžia v Provinciálnom dome.

    Zdieľať na: