Vzdali sa všetkého – p. Ján Polakovič a p. Labre Noskovič

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Páter Michal je autorom životopisu P. Jána Polakoviča, prvého tešiteľského farára v Marianke a Spoluzakladateľom našej Kongregácie a P. Labre Noskoviča, druhého generála našej rehole.

,,V dejinách Kongregácie sa zapísali ako vzory vernosti svojmu povolaniu, za ktorú zaplatili prenasledovaním a nepochopením zo strany sveta i od najbližších. Takto sa môžu stať inšpiráciou pre mnohých v každodennom zápase za vernosť vlastnému povolaniu. Ich životy - bez ohľadu na čas a okolnosti, v ktorých žili, bez ohľadu na to, čo urobili alebo zanechali - sú "zapísané" medzi Piatkom utrpenia Pána a Nedeľou Pánovho zmŕtvychvstania."

(z predhovoru pátra generálneho predstaveného Michala Krysztofowicza CCG)

Zdieľať na: