2. MAREC - MATKA RÓZA

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Pôstne obdobie je príležitosťou na nový pohľad na najdôležitejšie udalosti Ježišovho života - jeho umučenie, smrť a vzkriesenie. Pozývame vás prežiť tento výnimočný čas so svätými, ktorým Kristus dal účasť na svojich spásnych udalostiach. Preto vám odporúčame film TAJOMNÁ RADOSŤ (Tajomná radosť,Orfilm,1080p+.mp4), aby ste sa na tajomstvo Olivovej záhrady pozreli očami Božej služobnice, Matky Rózy Vůjtěchovej, zakladateľky Kongregácie sestier tešiteliek.

Zdieľať na: