2. MAREC- ŠŤASTNÉ NARODENINY

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Hoci nás Popolcová streda pozvala na cestu ticha a zamyslenia, začiatok marca je pre nás dňom radosti. Práve dnes totiž náš zakladateľ oslavuje 135. narodeniny. Táto udalosť je súčasťou Jubilejného roka, ktorý prežívame v našej Kongregácii, a povzbudzuje nás k ešte väčšej vďačnosti za osobu toho, kto nám dal život v lone Cirkvi - otca Jozefa Litomiského.

Ďakujeme dnes dobrému Pánovi za nášho zakladateľa a každého nášho spolubrata, ale predovšetkým za pozvanie do Getsemanskej záhrady, kde mnohí z nás našli svoje životné povolanie.

Pozývame vás, k spoločnej vďake a modlitbe na príhovor otca Jozefa za všetky vaše úmysly.

Zdieľať na: