11-14. FEBRUÁR - BRATSKÉ STRETNUTIE V MARIANKE

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Na pozvanie nášho otca generála sme sa z našich dvoch spoločenstiev vo Włocławku vybrali do Marianky. Prvá zastávka bola v kláštore našich spolubratov v Zlatých Moravciach pri Nitre. Využijúc príležitosť, že o niekoľko dní bude sviatok svätých Cyrila a Metoda, patrónov našej komunity, sme popriali nášmu spolubratovi o. Cyrilovi k narodeninám.
Potom sme sa vybrali do Marianky. Na mieste nás čakal o. Michal. Nasledujúce dni sme strávili cestovaním, počas ktorého sme navštívili miesta blízke našim srdciam.
Príjemným prekvapením pre nás bola púť do svätyne blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej v Podunajských Biskupiciach, kde odpočívajú jej relikvie. Práve na tomto jedinečnom mieste sme sa zúčastnili na eucharistii a spoločnej modlitbe so sestrami za povolania. Potom nás sestry pozvali k spoločnému stolu v rehoľnom refektári.
Na našej spoločnej ceste nechýbali ani stretnutia s komunitou bratov vo Viedni a so sestrami tešiteľkami.
Ďakujeme Bohu za tento čas bohatý na duchovné zážitky.

Zdieľať na: