Vyhlásenie generálneho predstaveného k nepravdivým informáciám o tvrdení, že v Rakúsku sa používa nový preklad misála bez slov premenenia

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

V Marianke, dňa 08.02.2023r.

Vyhlásenie generálneho predstaveného k nepravdivým informáciám o tvrdení, že v Rakúsku sa používa nový preklad misála bez slov premenenia

         V súvislosti s informáciami, ktoré sa už niekoľko dní šíria na sociálnych sieťach, že  v Rakúsku sa používa misál bez slov premenenia, a tvrdením, že  tieto informácie pochádzajú od Tešiteľov z Viedne vyhlasujeme, že bratia Tešitelia tu na Slovensku, v Poľsku či Rakúsku, sa od týchto  informácií dištancujú a upozorňujeme šíriteľa Pána Pavla Pakoša, aby to ďalej netvrdil a nešíril. Pán Pakoš sa odvoláva tiež na údajné zjavenia Márie Božieho milosrdenstva, ktoré vyzývajú, na opustenie spoločenstva Cirkvi, od ktorých sa rovnako dištancujeme a rovnako aj od „proroctiev božieho milosrdenstva“, ktoré Cirkev vyhlásila za falošné.

         Komunita našich viedenských bratov, ako aj celá naša Kongregácia zostáva plne spojená so Svätou stolicou, ktorej jedinou hlavou je Svätý Otec František. Šíriteľ týchto informácií, pán Pavol Pakoš je suspendovaný kňaz, ktorý svojimi názormi mätie množstvo ľudí. Vyzývame veriacich aby jeho vyhlásenia kriticky prehodnocovali. 

                                                                                                                                 Michał M. Krysztofowicz CCG

                                                                                                                                                generalny predstavený


Zdieľať na: