Každodenná adorácia v Zlatých Moravciach

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

V našej adoračnej kaplnke pri kostole Božského Srdca Ježišovho v Zlatých Moravciach je možnosť tichej adorácie Najsvätejšej sviatosti pondelok-sobota v čase od 10.oo do 17.55 hod. aj v nedeľu od 11.oo do 17.55. Pozívame :)

Zdieľať na: