Každodenná adorácia v Marianke

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

V našej adoračnej kaplnke pri bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke je možnosť tichej adorácie Najsvätejšej sviatosti pondelok-sobota v čase od 15.00 do 17.55 hod.

Zdieľať na: