21. november - dvojité zdobené

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

„Chceme sa s Vami podeliť o našu radosť a hrdosť. Náš spolubrat P. Josef Kendra zo Zlatých Moraviec bol v týchto dňoch opäť ocenený za vernosť vyplývajúcu z jeho povolania. P. Josef si tentoraz prevzal bronzovú medailu z Ústavu pamäti národa pri slávnostnom udeľovaní, ktoré bolo dňa 3. novembra v Pálffyho paláci v Bratislave. Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Mgr. Jerguš Sivoš, PhD, mu udelil medailu za odpor proti prodemokratickým režimom a boj za obnovu Slobody a demokracie. Na bratskom stretnutí v Zlatých Moravciach ju spolu s diplomom P. Josefovi odovzdal generálny predstavený P. Michal Krysztofowicz.

Pre mladšiu generáciu tešiteľov zostáva páter Kendra vzorom vernosti a zachovávania Božieho Slova v tých najextrémnejších chvíľach, ktorých ho život neušetril.“

Zdieľať na: