25. október - Svätý Otec udelil ocenenie Pro Ecclesia et Pontifice rehoľníkom pôsobiacim v Nitrianskej diecéze

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Svätý Otec František udelil  pápežské vyznamenanie Pro Ecclesia et Pontifice rehoľníkom pôsobiacim v Nitrianskej diecéze Karolovi Františkovi Patimu, OPraem., farskému administrátorovi v Dubníku, Pavlovi Krutákovi SVD, provinciálovi SVD  v Nitre a Jozefovi Kendrovi, CCG na dôchodku v Zlatých Moravciach. Vyznamenania od Svätého Otca im odovzdal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Pro Ecclesia et Pontifice je záslužné pápežské vyznamenanie udeľované kňazom i laikom za zvláštne zásluhy, niekedy nazývané aj „Dekorácia cti“. Vyznamenanie bolo založené 17. júla 1888 pápežom Levom XIII. na pamiatku päťdesiateho výročia jeho kňazskej vysviacky.

(za:Nitrianske biskupstvo)

Zdieľať na: