16. október - Laické spoločenstvo v Marianke

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

V nedeľu – v deň liturgickej spomienky sv. Margity Alacoque - sme v našej bazilike privítali vzácnych hostí – pani Jarmilu Podhorcovú moderátorku Laického spoločenstvá tešiteľov a tešiteliek a pána Samuela Brečku. Bola to príležitosť predstaviť našim veriacim tešitelsku charizmu, ktorou môže žiť každy bez ohľadu na cestu svojho povolania – v manželstve alebo v samote.

Naši hostia mali možnosť navštíviť Múzeum otca Litomiského a stretnúť sa s jedinečnými osobnosťami, ktoré svojím životom tvorili históriu našej Kongregácie. Naše stretnutie sme ukončili spoločným agapé pri stole spoul s provinciálnou predstavenou sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho sr. Damiánou Oravcovou a prechádzkou po udoli.

Laické spoločenstvo tešiteľov a tešiteliek Božského Srdca Ježišovho.

Jeho členovia sa usilujú v duchu spirituality kongregácie prežívať svoje každodenné práce a utrpenia a prinášať ich Bohu na zmier. Nezištne pomáhajú chorým a opusteným vo svojom okolí a tým sa snažia napomáhať spáse ich duší.

Spoločenstvo, ktoré bolo založené na podnet sr. Kristíny Gáboríkovej a koná svoju činnosť nepretržite od rokov totality, bolo na celonárodnej úrovni schválené a zriadené KBS 17. októbra 1997. Spoločenstvo má svoj vlastný štatút a moderátora. Členovia spoločenstva v spolupráci so sestrami tešiteľkami vydávajú svoj časopis Getsemani.

Zdieľať na: