11. september: Poďakovanie za 100 rokov existencie a služby Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

V nedeľu 11. septembra 2022 sa v sídle generálneho domu Kongregácie bratov tešiteľov z Gethsemán uskutočnila slávnosť, ktorou si rehoľníci pripomenuli 100. výročie od založenia svojej Kongregácie. Vyvrcholením slávnosti bola ďakovaná svätá omša, ktorej v miestnej Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke predsedal bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska, Mons. Stanislav Zvolenský.

V záverečných slovách pri sv. omši sa generálny predstavený P. Michal Krysztofowicz prihovoril všetkým hosťom:

Ctihodný otec arcybiskup Stanislav!

Otec biskup František!

Milí moji spolubratia!

Milí priatelia, hostia, dyviaci, a všetci, ktorí sa zišli pri Eucharistii!

        Bratia tešitelia z Gethseman, ktorých v tomto kostole vidíme každý deň, sa dnes zhromažďujú vo väčšom spoločenstve, keďže je to ďalšia zastávka nášho jubilejného poďakovania.

Začiatky našej Kongregácie siahajú do roku 1922 a súvisia s osobou pátra Józefa Litomiského. Okolo neho sa vo Viedni zhromaždili dvaja mladí muži, P. Ján Polakovič a P. Klement Novák, ktorí položili základy novej rehoľnej rodiny - Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman. Myšlienka, ktorá ich spájala, bola túžba žiť v duchu zmieru a potechy Božského Srdca Ježišovho. Kongregáciu s požehnaním pápeža Pia XI. erigoval 7. apríla 1922 vo Viedni kardinál Gustáv Piffl.

Preto tento rok prežívame ako poďakovanie za 100 rokov existencie našej rehoľnej rodiny. Našou radosťou je, že môžeme oslavovať Boha na miestach, kde sú naše komunity a medzi ľuďmi, ktorým slúžime a pracujeme. Spoločne chválime Boha za každé dobro, ktoré vykonal v ľudských srdciach, v Cirkvi a vo svete vytrvalou modlitbou a prácou nasledujúcich generácií našich bratov.

5 rokov po schválení Kongregácie - teda v roku 1927 - vznikla v Marianke komunita, ktorej prvým predstaveným bol P. Ján Polakovič komunita, ktorá do dnes pokračuje vo svojom poslaní pri Bazilike Narodenia Panny Márie. Sídli tu aj generalát komunity – srdce celej Kongregácie.

Otec Jan často prichádzal do Marianky ako malý chlapec. So Zakladateľom sa podelil o svoje duchovné skúsenosti z toho to mesto. Pater Zakladateľ  očareny putnickim miestom, zorganizovalo v roku 1922 prvú oficiálnu púť viedenských Slovákov a toto miesto zasiahlo každého natoľko, že sa z púte stala každoročná tradícia. V roku 1924 na pozvanie vtedajšieho farára Otec Zakladateľ predsedal slávnosti na počesť svätej Anny. Páter Czaykovský, kustód svätyne v Marianke, si tešiteľov natoľko obľúbil, že im ponúkol spoluprácu, aby si v letnom období, keď do Marianky prichádzali pútnici, mohli služiť im sviatosti a konat duchovnú službu. Keď sa stal kanonikom v Bratislave, požiadal biskupa, aby sa o Marianku postaral bratia tesitelia.

Dnes ďakujeme bratom, ktorí denne obetovali seba i záležitosti celej Cirkvi Božskému Srdcu Ježišovmu. Z tohto „horiaceho ohňa lásky“ čerpali a čerpajú silu zotrvať v úplnej oddanosti Bohu a v obetavej službe ľuďom.                   

V súčasnosti má marianská komunita štyroch bratov. Nešetria námahou vo svojej každodennej službe, obklopujúc svojimi modlitbami a vysluhovaním sviatostí. Každý, kto hľadá prítomnosť Matky, tu nájde svoje miesto. Už vyše roka majú naši veriaci možnosť stíšiť sa v adoračnej kaplnku, ktorá je otvorená každý deň a víta nespočetné množstvo veriacich.

Pozoruhodná je „služba ucha“ – sviatosť zmierenia, kde môžeme bez preháňania povedať,  že v miestnom kláštore bratia sa pre veľký počet spovedí stali „otrokmi milosrdenstva“, spovedajuc nielen v kostole ale aj individuálne mnohých veriacich

S vďakou spomíname na zosnulých bratov, ktorí od chvíle, keď prišli na toto miesto posvätené prítomnosťou Márie, nešetrili sily pri rekonštrukcii celého objektu, ktorá trvá dodnes. Pred očami mám najmä otca Viliama, nášho dlhoročného generálneho predstaveného, ​​ktorý minulý rok zomrel.

Chcel by som poďakovať bratom z miestnej komunity, bratom, ktorí pricestovali z ostatných domovov, priateľom: sestrom Tešitelkam zo Slovenska, Čiech, Poľska, sestram Spoločnej Prace, sestram kapucínkam, dcéram sv. Františka, sestram de Notr Dame, Laickemu Spoločenstvu tešiteľov a Tesitelek, który v počte 600 ludi potešuju na Slovensku Božské srdce Ježišovo.

Ďakujem hosťom a všetkým účastníkom nášho jubilejného podujatia za spoločenstvo modlitby, spoločné uctieni Dobreho Boha. Nech Ježišovo Srdce „plné dobroty a lásky“ udelí všetkým svoje dary a pre našu Kongregáciu sa stane „prameňom všetkej útechy“ žehnájuc nás novymi povolaniami. Za 100 rokov existencie a služby Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman hovoríme: VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKEHO SRDCA JEŽIŠOVHO!

Zdieľať na: