22-24 augusta - Celoslovenské stretnutie v Badíne 2022

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

V dňoch 22. – 24. 8. 2022 sa uskutočnilo Celoslovenské stretnutie tešiteľov a tešiteliek BSJ v Badíne. Na úvod moderátorka Jarmila Podhorcová všetkých srdečne privítala, následne sa krátko prihovorila členom Laického spoločenstva provinciálna predstavená sr. M. Damiána Oravcová, CSC a p. Tomáš Prajzendanc, CCG.  Program stretnutia bol veľmi bohatý, členovia si vypočuli prednášky p. Tomáša o 3 hlavných čnostiach – viera, nádej a láska, prednášku sr. Veroniky o zmieri, zazneli svedectvá členov a pravé bratsko-sesterské rozhovory. 23. 8. pri sv. omši boli prijaté do Spoločenstva 2 členky, ktoré dostali meno sr. Augustína a sr. Monika. Pri adoráciách sme Pánovi ďakovali za prežitý deň a rozjímali nad slovami, ktorými nás p. Tomáš veľmi obohatil…. 

Bohu vďaka za krásne prežité chvíle s Pánom a o rok sa už tešíme znova do Badína

(text za: Sestry Tešiteľky)

Zdieľať na: