9. AUGUSTA – III- PO STOPÁCH ZAKLADATEĽA: SUCHÉ VRBNÉ

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Tentokrát sme sa rozhodli ísť po stopách Zakladateľa, do nášho bývalého kostola sv. Cyrila a Metoda v Suchom Vrbnom pri Českých Budějoviciach. Naši spolubratia prišli na toto miesto v roku 1936 a novootvorený kláštor sa stal študijným domom pre tešiteľských bohoslovcov. Tento dom mnohokrát navštívil otec Litomiský, zapájal sa do rytmu dňa a spoločne sa modlili s bratmi.

Po príchode nás srdečne privítal P. Stanislav, ktorý v tejto farnosti slúži už takmer dva roky ako farár. Vďaka jeho ústretovosti sa dokumenty Kongregácie, približujúce život a činnosť vtedajšej komunity, vrátili do generálneho archívu takmer po sedemdesiatich rokoch. Nepochybným prekvapením pre nás bol dar, ktorý sme dostali pri príležitosti jubilea Kongregácie, krásny starožitný kríž. Tento kríž bude zavesený v našom generálnom dome v Marianke.

Ďalšou zastávkou pre nás bola svätyňa Sedembolestnej Panny Márie so zázračným obrazom v Dobrej Vode. Toto miesto navštevovali  naši spolubratia, aby všetky svoje, ale aj úmysly veriacich  zverili patrónke Kongregácie.

Bola to  naša ďalšia bratská cesta, ktorá nás priblížila ku koreňom nášho pôvodu, po stopách otca  Zakladateľa.

Zdieľať na: