3. augusta – I - po stopách zakladateľa: Klokoty

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Jubilejný rok, ktorý prežívame v našej Kongregácii, je pre nás špeciálnym pozvaním vrátiť sa ku koreňom našej rehoľnej rodiny. A tak ďalším miestom na ceste, po ktorej navštevujeme naše bývalé kláštory sú Klokoty. Toto jedinečné miesto je mimoriadne bohaté na duchovnú panorámu Českej republiky. Svätyňa neďaleko Tábora má takmer 400 rokov a skrýva v sebe starý, zázračný obraz Matky Božej. Miesto je presiaknuté prítomnosťou tešiteľov. Naše prvé kroky smerovali na kostolný cintorín, kde je pochovaný P. Alojz Matulik, dlhoročný kustód tohto miesta.

Potom sme išli do kostola. Pred obrazom našej Božej Matky sme sa pomodlili liturgiu hodín, ktorú sme ukončili odovzdaním celej našej Kongregácie pod Jej ochranu. Jedinečným zážitkom pre nás bola modlitba pri kríži, kde sa spolu s otcom Jánom Polakovičom modlil kedysi aj náš zakladateľ Jozef Litomiský. Tu sme prosili Pána o dar nových povolaní, ako aj o milosť blahorečenia nášho zakladateľa. Na spomienkovej fotografii naši spolubratia držia pamätnú fotografiu, ktorá zachytáva moment modlitby našich zakladateľov. Posledným miestom, ktoré sme v sanktuáriu navštívili, bola Kaplnka zjavení Panny Márie, vedľa ktorej je prameň s vodou.

Zdieľať na: