19. JÚN – VÝROČIE

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Aj keď bol uplynulý týždeň pre našu Kongregáciu veľmi intenzívny, nechýbala sila ani ochota ísť do Viedne, nášho materského domu, poďakovať za 150 rokov Komunity Komenského a 100 rokov existencie našej Kongregácie.

Na Eucharistii, pri ktorej sme sa zišli, predsedal generálny vikár Viedenskej arcidiecézy otec Dr. Krasa. Medzi pozvanými hosťami bol aj náš otec generál Michał Krysztofowicz, spolubratia z Marianky a Zlatých Moraviec. Po začatí svätej omše všetkých prítomných privítal rektor nášho kostola v Rennwegu, páter Patryk Drozdik.

Pred záverečným požehnaním sa ujal slova P. Michał, ktorý vyjadril vďaku za spoločnú modlitbu a radostné slávenie, ktoré nás zhromaždilo v kostole bratovTešitelov. Poďakoval aj rodine Uherovcov, ktorá prakticky od založenia Jednoty sv. Metoda bola a je predsedom spolku.

Zdieľať na: