6. JÚN – DEŇ OTCA

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Pondelok bol v našej Kongregácii mimoriadne plodný. Od rána do poludnia sa v našom kláštore konala duchovná obnova kňazov našho dekanatu. Večer pri svätej omši sme ďakovali za osobu, ktorá dal život našej Kongregácii – pátra Jozefa Litomiského. Slávnostnej Eucharistii predsedal náš generálny predstavený a počas homílie P. Faustyn Wesołowski uviedol tajomstvo Máriinej prítomnosti v živote Cirkvi a otca Litomiského. Po svätom prijímaní otec Michał požehnal sochu Ježiša v Gethsemanoch – dielo pani Marie Jesus Rivero, ktorá sa stala trvalou spomienkou na dnešny deň. Na tieto slávnosti sme sa pripravovali počas novény, prosili sme dobrého Boha o dar nových, tešitelskych povolaní. Večer sme strávili v bratskom kruhu ďakovaním za milosť spolupatričnosti k tešitelskej rodine. Pátra Litomiského nazývame Otcom, pretože napriek svojej pokore a miernosti dokázal verne a odvážne počúvať Božie vnuknutia a uskutočňovať ich. Voláme ho tak, pretože práve tohto úbožiaka Boh použil na to, aby dal život novej Kongregácii, dnes známej ako Bratia tešitelia z Getseman – jednoducho my! Je naším Otcom, pretože celý svoj život prežil milujúc.

Zdieľať na: