6.-7. JÚN - RADOSTNÁ OSLAVA

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Vo štvrtok si naša Kongregácia pripomenula 68. výročie odchodu do Otcovho domu nášho zakladateľa Jozefa Litomiského. Na túto udalosť sme sa pripravili modlitbou novény. Bol to pre nás deň spoločenstva so všetkými komunitami, ktoré si svojím spôsobom pripomenuli túto udalosť.

Za zmienku stojí, že naše výročie pripadlo na predvečer slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, čo bolo pre nás naozaj výnimočné, keďže v predvečer sviatku Božieho Tela zomrel aj náš zakladateľ. Akoby to nestačilo, počas večernej adorácie pršalo presne o 21.15 h, teda v čase, keď otec Litomiský prekročil prah večnosti.

Darčekom, ktorý nám bude dlho pripomínať tohtoročnú slávnosť, je formulár svätej omše spomienky na Ježiša Krista modliaceho sa v Getsemanoch, ktorý bol schválený pre celé naše spoločenstvo.

Zdieľať na: