1.celoslovenská púť Laického spoločenstva

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Dňa 1. 6. 2024 sa uskutočnila 1. celoslovenská púť Laického spoločenstva tešiteľov a tešiteliek BSJ v Marianke. Táto púť bola obetovaná za nové tešiteľské povolania. Sv. omšu slávil p. Michal Krysztofowicz, generálny predstavený bratov tešiteľov. V kázni sa zameral na 3 Ježišove pokušenia, my máme viac pokušení...., povzbudil nás, že sme milované Božie deti...., a že Ježiš nám dal najlepší príklad, ako naplno Bohu dôverovať...

Tejto púte sa zúčastnili bratia a sestry z Bratislavy, Piešťan, Púchova, Bytče, Žiliny... Program púte bol veľmi obohacujúci a požehnaný pre všetkých: sv. omša v Bazilike Narodenia Panny Márie, posvätný ruženec pri Lurdskej jaskyni, krížová cesta a na záver agapé so vzájomným zdieľaním a povzbudením sa:)

Bohu vďaka všetkým, ktorí sa tejto púte zúčastnili ale aj všetkým, ktorí na nás mysleli v modlitbách.

Zdieľať na: