21. októbra – na hostine u mamy

VŠETKO PRE POTECHU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Ďalší úspešný deň a výlet za nami. V Jubilejnom roku našej Kongregácie sme si dali za cieľ navštíviť naše kláštory, kde kedysi tešitelia plnili svoje apoštolské úlohy. Tentokrát sme sa vybrali do Sokolovca – do Sanktuária Sedembolestnej Panny Márie. Práve v tomto kostole sa nachádza milostivá socha Matky Božej, ktorú korunoval arcibiskup Ján Oroš.

Práve tu sme začali našu púť slávením Eucharistie, počas ktorej sme sa modlili za povolania do našej Kongregácie a za našich zosnulých spolubratov. Potom nám náš otec generál rozprával príbehy o tomto mieste a o činnosti tešiteľov, ktorí na toto miesto prišli v roku 1940.

Ďalším bodom nášho programu bola modlitba ruženca, ktorú sme zakončili slávnostným zverením našej Kongregácie pod ochranu Panny Márie.

Stretnutie pokračovalo spoločným agapé a adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v Zlatých Moravciach, ktorou sme našu púť aj ukončili.

 

Zdieľať na: